U200- unit dentar cu furtuni pe sus (electric)


Bloc operator dentist:

Pozitia 1: seringa aer&apa

Pozitia 2: furtun M4

Pozitia 3: furtun M4

Pozitia 4: furtun M4

Pozitia 5: scaler Siger cu LED cu funcția endo

Bloc asistenta:

Poziția 1: seringa aer&apa

Poziția 2: aspirator saliva

Poziția 1: aspitator chirurgical